Rengöring & service av ventilationssystem

Ventilationen i en fastighet byter ut hela husets luftmassa flera gånger varje dag. För ett detta skall fungera krävs ett visst underhållsarbete som består av olika moment.

Luftflöde/ljudmätning

Vid varje servicetillfälle börjar man med en kontrollmätning av luftflödena i fastigheten. Detta ger oss en överblick på funktionen och skicket systemet och fläktarna befinner sig i. Flöden dokumenteras givetvis i ett protokoll tillsammans med information om mätningsmetod.

Kanalrensning

Ett modernt ventilationssystem beräknas byta ut hela husets luft en gång varannan timme. När luften strömmar igenom kanalerna får den också med damm och partiklar inifrån huset som med tiden fastnar och sätter igen kanalerna.

Kanalrensning innebär många förbättringar för ventilationen. Luftflödena förbättras, risken för fukt och mögelproblem blir mindre och systemets livslängd utökas. Ventilerna rengörs självklart också.

 Fläktservice

I samband med våra underhållsarbeten ser vi till att kontrollera fläktarnas funktion och kapacitet. Att noggrant rengöra fläktmotorer och aggregat kan förlänga livslängden på olika enheter med upp till 10 år.

 Imkanalen

Nästan alla hus i Sverige har en köksfläkt och det finns många olika varianter på köksfläktar. Dom allra flesta är kopplade till en ventilationskanal (imkanal) som leder ut matoset. Som husägare är det viktigt att kontinuerligt rengöra köksfläkten och filtret, men också rensa kanalen och byta ut flexislangen mellan kåpan och kanalen. Detta hjälper vi er med.

 Injustering

När rengöringen och servicen är färdig återstår injustering av luftflödena. Vi ser till så att ni får rätt luft i rätt rum med hjälp av inställningar på fläktar och spjäll. Dom flesta villasystem injusteras i ventilerna som sitter i innertaket. Dom nya luftflödena dokumenteras i ett protokoll som enkelt går att skriva ut och spara i huspärmen. 

Läs mer hos Riksförbundet Sverige för ventilationsrengöringar!

Före & efter bilder på en ventilationsrengöring.

Vad som ingår i ventilationsservice hos Ventilio:

FUNKTIONSKONTROLLER KÖKSFLÄKT

 • Funktionskontroll: Lampa
 • Funktionskontroll: Spjäll
 • Funktionskontroll: Vred / knappar
 • Funktionskontroll: Filter
 • Funktionskontroll: Isolering (IM-kanal)
 • Funktionskontroll: Brandspjäll (endast krav vid avluft genom fasad)
 • Funktionskontroll: Grundflöde
 • Funktionskontroll: Forcering

RENGÖRING IM-KANAL

 • Rengöring av IM-Kanal invändigt med torr rengöringsmetod
 • Rengöring av ytterväggsgaller / avluftshuv
 • Utbyte av ventilationsslang (observera att denna skall vara tillgänglig vid tid för arbete)

FUNKTIONSKONTROLLER FRÅNLUFTSSYSTEM

 • Funktionskontroll: Ljud och vibrationer
 • Funktionskontroll: Motor/er
 • Funktionskontroll: Styrning av fläkt
 • Funktionskontroll: Kondensator (byts ut vid behov, µF dokumenteras)
 • Funktionskontroll: Frånluftsdon
 • Funktionskontroll: Friskluftsventiler

 LJUD- OCH LUFTFLÖDESMÄTNINGAR

 • Ljudmätning (Hz & dB) före service
 • Ljudmätning (Hz & dB) efter service
 • Luftflödesmätning före service
 • Luftflödesmätning efter service

RENGÖRING FRÅNLUFTSSYSTEM

 • Rengöring av friskluftsventiler med tryckluft
 • Rengöring av frånluftsdon
 • Rengöring av ytterväggsgaller
 • Rengöring avluftskanal invändigt med torr rengöringsmetod
 • Rengöring av frånluftskanaler invändigt med torr rengöringsmetod

 INJUSTERING

 • Luftflöden projekteras enligt dagens normer och injusteras efter befintligt systems kapacitet.

DOKUMENTATION

 • Arbetet dokumenteras, protokoll upprättas med värden och levereras digitalt via epost i samband med faktura.

Kontakta oss idag för att boka en ordentlig rengöring & service av ditt ventilationssystem!

Recommended Posts