Radonsanering

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas.

Radon tränger in i fastigheter från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon är den strålkälla som ger den högsta exponeringen av joniserande strålning till allmänheten. Det enda säkra sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning. Radonhalten bör mätas under minst två månader under eldningssäsong 1 oktober och 30 april.

Har du radon i din fastighet?

Väl fastställt att radonvärdena i din bostad/fastighet ligger över gränsvärdet (200/bq) rekommenderas man att vidta åtgärder som sänker värdet. Beroende på vart radonet härstammar ifrån kan olika former av sanering nyttjas. Om radonet kommer ifrån marken är orsaken till förhöjda värden i huset oftast ett undertryck. Luften från grunden tränger  in via otätheter i bottenplattan och gasen kan visa sig inne i huset. 

I dom fall radonet i din fastighet kommer ifrån byggnadsmaterialet är här också anledningen ofta ett ojämt tryck. Vid exempelvis frånluftsventilation är det väldigt svårt att styra vart friskluften kommer in, luften hittar alltid den lättaste vägen och ibland kan det också bli via transmissionen i väggar och bjälklag.

Åtgärder?

Frågar man olika typer av yrkesgrupper om en lösning på problemet kan man få många olika svar. Allt ifrån radonbrunnar till tätning av bottenplattan kan komma på tal. Vi tillsammans med boverket anser att den säkraste lösningen på problemet är att ventilera huset på så sätt att radonet inte kan komma in i fastigheten. 

Radonsug

Vid enbart markradon kan man klara sig med en så kallad radonsug. Detta innebär kort och gott att man med en mekaniskt fläkt och hål i bottenplattan ventilerar ur husgrunden, en kanal kopplas till fläkten och leds sedan ut via fasad eller tak. På så vis leds radongasen förbi husets bodelar.

Fördelar med radonsug:

  • God sänkning av radonhalt vid väl positionerade sugpunkter.
  • Låg installationskostnad

Nackdelar med radonsug:

  • Risk för fortsatta problem vid läckage. 
  • Ingrepp i konstruktion krävs oftast.
  • Förbättrar ej övrig ventilation i fastigheten. 

FTX VENTILATION

Med ett FTX system (mekanisk Från- och Tilluft med värmeåtervinning) kan du uppnå de absolut bästa resultaten när du vill sanera bort radon. Då man i denna lösning kan styra luftflödet på både in- och ut har man möjlighet att skapa ett jämt tryck i fastigheten. Med ett jämt tryck undviker man att oönskad luft tar sig in i fastigheten via otätheter. Luften byts även ut regelbundet.

Fördelar med FTX-ventilation:

  • Garanterad sänkning av radongas halterna.
  • Förbättrat inomhusklimat i hela fastigheten.
  • Värmeåtervinning vintertid. (ekonomisk)

Nackdelar med FTX ventilation:

  • Dyrare installationskostnad.
  • Befintliga schakt och eller vind krävs för snygg installation.

Kontakta oss idag så hjälper vi er!